Een gebeurtenis die veel mensen heeft geschokt. Hoe zit het met de schadevergoeding? Veel mensen dachten dat de bestuurder deze zelf moet betalen. In Nederland is het zo dat de verzekeringsmaatschappij waar de auto verplicht verzekerd was, de schade moet uitkeren op grond van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. De schadevergoeding is begrensd tot in totaal € 5 miljoen, uit te keren aan de slachtoffers en de nabestaanden. Om te weten welke schadeposten worden vergoed wordt verwezen naar de informatie elders op de website. Opvallend is ook in dit verband dat in Nederland geen wettelijke regeling geldt voor een smartengeldvergoeding als een dierbare komt te overlijden (“affectieschade”). Als een kind komt te overlijden door de schuld van een ander, hoeven alleen de begrafeniskosten te worden vergoed. Hoezo, “Amerikaanse toestanden”?

Televisie en radio
Een overzicht van enkele toonaangevende zaken waar wij aan hebben gewerkt of nog steeds aan werken.

Interview John Roth over Koninginnedagdrama 2009 en shockschade

Netwerk: Kijkers beelden Apeldoorn dienen schadeclaim in

RTL4: ‘Shockschade’ voor getuigen Apeldoorn?

Internet- en krantartikelen
Een overzicht van enkele toonaangevende zaken waar wij aan hebben gewerkt of nog steeds aan werken.

Wie claimt moet erbij zijn geweest

Letseladvocaat wil helpen na ‘Apeldoorn’

Slachtoffers Koninginnedagdrama hebben recht op schadevergoeding