100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

>25

Jaar ervaring

Bedrijfsongevallen komen veel voor. Iemand kan tijdens het werk giftige stoffen inademen, een verkeersongeval krijgen of ergens vanaf vallen. Het ongeval kan plaatsvinden in het bedrijf, op een bouwlocatie, bij een instelling of bij het werken aan de weg. Ook bij schade door woon-werkverkeer of door een auto van de zaak kan gesproken worden van een bedrijfsongeval. Bij zo’n ongeval is letselschade een veel voorkomend gevolg. 

Vrijblijvend intake gesprek

Schadeposten bij een bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval kan letselschade opgelopen worden. Dit kan lichamelijke of psychisch letsel zijn. Het letsel lijdt vaak tot kosten. 


De volgende kosten worden vaak gemaakt:

  1. Verlies van inkomen. Doordat iemand na een bedrijfsongeval vaak minder kan werken, mist hij inkomen. Daarnaast zijn de toekomstperspectieven vaak minder goed na een bedrijfsongeval. Het salaris dat nu gemist wordt is een belangrijke kostenpost bij letselschade, net als het salaris dat door slechtere perspectieven in de toekomst gemist wordt.
  2. Medische kosten. Na een bedrijfsongeval moet een werknemer vaak medische kosten maken, zoals ziekenhuiskosten. Onder andere het eigen risico van de zorgverzekering moet door de werknemer betaald worden.
  3. Huishoudelijke hulp. Iemand met letsel kan niet altijd meer alle huishoudelijke werkzaamheden zelf uitvoeren, of niet meer in de tuin werken. Hiervoor moet iemand ingehuurd worden, of een familielid of vriend moet helpen.
  4. Iemand met letsel moet vaak vervoerd worden, bijvoorbeeld voor controles in het ziekenhuis of naar een therapeut. Dit kunnen OV-, taxi- en benzinekosten zijn.
  5. Als een advocaat wordt ingehuurd, maakt deze kosten. Als de werkgever aansprakelijk is, kunnen deze kosten in rekening gebracht worden bij de aansprakelijke partij.
  6. Immateriële schade. Dit bestaat uit het leed, verdriet of gederfde levensvreugde als gevolg van het ongeval. Ook voor de immateriële schade kan een schadevergoeding gevorderd worden.

Bij een bedrijfsongeval is de werkgever vaak aansprakelijk voor het ongeval. Hierdoor moet hij de kosten van het ongeval vergoeden. De werkgever is vaak aansprakelijk omdat hij alle maatregelen moet treffen die nodig zijn om een bedrijfsongeval te voorkomen. Als er toch een ongeval is moet hij bewijzen dat hem niks te verwijten valt.

Zo moet hij aantonen dat de werkplek veilig was en er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Ook moet hij bewijzen dat er goede instructies zijn gegeven en er voldoende controle op de naleving van de instructies was. De machines moeten goed onderhouden zijn, indien nodig moet veiligheidskleding zijn verstrekt en de luchtafvoer moet goed werken. Anders moet hij aantonen dat het letselschade komt doordat de werknemer het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt of hij opzettelijk roekeloos was. Het kan ook dat een werknemer letsel oploopt door een fout van een collega, die daardoor een ongeluk veroorzaakt. Ook dan kan de werkgever aansprakelijk zijn als hij zeggenschap had over de werkzaamheden terwijl het ongeval plaatsvond. Ook bij een bedrijfsfeest, in de pauze of als de werknemer voor werk onderweg is kan de werkgever aansprakelijk zijn. Eigenlijk is de werkgever bij een ongeval onder werktijd bijna altijd aansprakelijk. Voor een uitzendkracht gelden dezelfde regels. Hierbij kunnen meerdere instanties aangesproken worden: het uitzendbureau of het bedrijf waar de uitzendkracht geplaatst was. De regels kunnen in bepaalde gevallen ook gelden voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers).

Naast een incidenteel ongeval op de werkplek kan een werknemer als gevolg van zijn werk ook een beroepsziekte krijgen. Hierbij gaat het dus niet om een enkel ongeval maar om letsel dat na verloop van tijd is ontstaan. Dit is een ziekte of aandoening die gevolg is van een belasting die vooral tijdens het werk heeft plaatsgevonden. Vaak zijn het ‘gewone’ ziekten.

Beroepsziekten

Veel voorkomende beroepsziekten zijn nek-, rug- heup- en knieklachten, RSI, psychische klachten zoals burn-out en PTSS, long- en luchtwegaandoeningen, huidaandoeningen, doofheid, infectieziekten en kanker. Beruchte beroepsziekten zijn mesothelioom (asbestkanker) en OPS (schildersziekte). Onveilige arbeidsomstandigheden zoals langdurige blootstelling aan lawaai of gevaarlijke stoffen zijn vaak de oorzaak van een beroepsziekte. Wanneer een werknemer een dergelijke ziekte heeft is het verstandig te kijken of dit verband houdt met het werk.

Wanneer duidelijk is dat de ziekte ‘in overwegende mate’ is veroorzaakt door het werk dient de werkgever deze schade ook te vergoeden. Vaak is dit niet helemaal duidelijk, waardoor een medisch onderzoek moet uitwijzen in hoeverre de ziekte is veroorzaakt door het werk.

Aantallen bedrijfsongevallen

Het aantal bedrijfsongevallen ligt hoog en neemt op dit moment toe. Vorig jaar kwam het aantal arbeidsongevallen uit op 2500. Dit is 14 procent meer dan een jaar eerder. Uitzendkrachten lopen hierbij een groter risico dan werknemers in vaste dienst. Hun kans op een bedrijfsongeval is zelfs twee keer zo hoog. Het aantal dodelijke arbeidsongevallen was vorig jaar 70. Dit was een toename van ruim 37%. Als redenen voor de stijging worden hogere werkdruk en minder ervaring genoemd. Vooral in de bouw geldt dit. Bouwondernemers ervaren veel werkdruk, en maken meer gebruik van jonge arbeidskrachten.

Bijstand voor slachtoffers van bedrijfsongevallen

Het is belangrijk dat u wordt bijgestaan door een advocaat die ervaring heeft op dit gebied. Vaak is de tegenpartij een grote verzekeraar met eigen juridisch en medische deskundigen. Als u niet wordt bijgestaan door een professionele belangenbehartiger bestaat de kans dat u niet de vergoeding krijgt waarop u recht heeft. Advocaten van SAP Advocaten staan vele slachtoffers van bedrijfsongevallen bij en kunnen zo nodig naar de rechter stappen als de werkgever of verzekeraar weigert de aansprakelijkheid te erkennen. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, kunt u ook uw advocaatkosten laten betalen door de aansprakelijke partij.

Het is voor mensen vaak lastig hun werkgever aan te spreken voor een bedrijfsongeval. Vaak is de werkgever echter verzekerd voor bedrijfsongevallen. Hierdoor hoeft de werkgever de kosten van het bedrijfsongeval niet zelf te betalen, maar wordt het betaald door zijn verzekeraar.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.