Wat gebeurde er? Anton leende op grond van een bruikleenovereenkomst aan Berend zijn auto, type Volkswagen Bora, uit. Berend ging met de auto uit rijden en inderdaad: hij botste bij de auto van Chris op. De schade aan de auto van Anton bedraagt € 1.200,-. Antons verzekeraar vergoedt de schade van Chris en Anton wil de schade aan zijn eigen auto vergoed krijgen van Berend. Heeft deze vordering kans van slagen?

Rechtbank

De rechter overweegt dat de bruiklener, Berend, als een goed bruiklener voor de auto moet zorgen. Dat betekent dus ook dat hij de auto weer in dezelfde staat moet inleveren. Dat was hier niet het geval. Anton kreeg immers een beschadigde auto terug. Bruiklener Berend is echter niet aansprakelijk als hij bewijst dat hij goed genoeg voor de wagen heeft gezorgd. De schade moet m.a.w. buiten zijn schuld om zijn veroorzaakt. Nu Berend wel schuldig was aan de botsing moet hij de schade aan Anton vergoeden.

Anton vordert ook een schadevergoeding omdat hij door het ongeval meer premie zou moeten gaan betalen. Anton zou vijf treden zijn gezakt op de bonus/malus-ladder van de verzekeraar. De rechter gaat hier niet in mee. Deze schade houdt namelijk geen rechtstreeks verband met het gebruik van de in bruikleen verstrekte auto, maar vloeit voort uit de voor de auto gesloten verzekering. Het komt dus voor risico van Anton: als je je auto uitleent weet je dat de verzekeraar gaat uitkeren als schade wordt gemaakt. Een premieverhoging of daling op de bonus/malus-ladder komt dan voor je eigen risico.

Lees hier meer over schade door verkeersongevallen.