divider

John Roth, advocaat

separator

johnroth-letselschadeadvocaat


Ik werk sinds 1993 bij SAP Letselschade Advocaten en doe dat nog steeds met veel plezier. Het is prettig werken met collega’s die zich hebben gespecialiseerd in letselschadezaken. Ik ben daarnaast gespecialiseerd in arbeidsrecht. Ik merk dat arbeidsrecht een belangrijke aanvulling is op de letselschadepraktijk, omdat mensen die letsel hebben opgelopen ook vaak problemen krijgen op hun werk. Maar ook als het gaat om bedrijfsongevallen en beroepsziekten is het belangrijk dat de belangenbehartiger thuis is in het arbeidsrecht.

bel op telefoonnummer 033 461 30 48 of mail jf.roth@sapadvocaten.nl
Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP), Werkgroep Artsen Advocaten (WAA), Netwerk ASP-WSN (Whiplash Stichting Nederland), hoofdredacteur Letsel & Schade, docent OSR juridische opleidingen.

  • Bestuurslid Vereniging voor Verkeersslachtoffers: 2000 – 2004
  • Hoofdredacteur Letsel & Schade (www.letselenschade.nl): 2008 – heden
  • Redacteur Handboek Personenschade (hoofdstuk Schade van Jeugdigen)
  • Commissie van Goede Diensten Vereniging van Verkeerslachtoffers: 2010
  • Docent VSO Basiscursus personenschade (OSR): 2005 – 2011
  • Docent cursus Psychische letsel (Lexlumen): 4 november 2011
  • Docent cursus Shockschade en (voorlopig) Deskundigenberichten (AdvR): 8 november 2012
  • Docent cursus Sociaal Zekerheidsrecht en Sociale Voorzieningen voor de Personenschadepraktijk (Lexlumen): 17 december 2012
  • Docent cursus Shockschade en (voorlopig) Deskundigenberichten (AdvR): 24 september 2013
  • Docent cursus Werkgeversaansprakelijkheid voor psychisch letsel (Lexlumen): 25 november 2014

 

separator